Buscador Avançat

No trobes el que estàs buscant?
Posa't en contacte amb nosaltres i resoldrem el teu dubte.

Àrea de client

Ja tens un compte?
10

Estades per aPolítica de grups i preus

Perque no tots els grups són igual ni necessiten el mateix ens adaptem a les vostres necessitats.

Índex

La Reserva

POLÍTICA DE PREUS I GRUPS

La tipologia de grups i l’objecte de les seves estades és tant divers que ens cal adaptem a cada necessitat per protegir els valors que ens caracteritzen. Des de la comunitat educativa que ens visita entre setmana fins a esplais caus, estudiants universitaris o famílies, l’adaptació de l’equipament i el servei no és només és una qüestió pràtica sinó que és una oportunitat educativa. I és que a EL SALT, l’estada és més econòmica en tant us la gestioneu vosaltres i us comprometeu amb el respecte i la sostenibilitat.

El nostre compromís amb la no discrimació del jovent per raó de l’edat i els valors ideoincràtics de les cases de colònies es garanteix amb quatre eixos:

 1. Sempre tindrà preferència el grup entri abans la petició.
 2. Cada grup gaudeix d’exclusivitat de la instal·lació i no la comparteixi amb cap altre grup
 3. Cada grup té garantida la participació i la presa de desicions en tot allò que afecta a l’estada partint d’uns mínims o límits (d’allotjament i cura i respecte per la casa i l’entorn)
 4. El cost de l’estada (partint dels mínims) és proporcional a la participació i servei rebut (àpats i comoditats).

El cost del lloguer de la instal·lació parteix d’un mínim que varia:

 

 1. Estada de dia o amb pernoctació.
 2. Segons temporada: estiu o hivern
 3. Entre setmana o cap de setmana.
 4. Tipologia de grup (Comunitat educativa, entitats de lleure i resta de grups).

 

 

 

 

Podeu fer l’ingrés per a la reserva a través de la nostra botiga. La resta del pagament el podeu fer a través del IBAN de BANC SABADELL: ES43 0081 0360 1100 0126 7629 indicant en el concepte el nom i la data de l’estada. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que la informació facilitada passarà a formar part de la base de dades d ‘ El Salt … , per a la gestió administrativa i publicitat del nostre establiment. Té dret a accedir a aquesta informació i cancel·lar-la o rectificar-la dirigint-se a adnelsalt@gmail.com. Li garantim l’adopció de les mesures adients per assegurar el tractament confidencial de les dades.

Establim diferències segons el tipus de grup per preservar els nostres valors. En el següent quadre es resumeixen.

Preus

QUAN US FEM EL MENJAR

 

Qué cal portar per dormir?

DRETA A CUINA I RESPONSABILITATS

El SALT és responsable de determintats controls i s’obliga a determinades pràctiques higièniques.

Quan llogueu amb dret de cuina ja sigui per a tota l’estada o només per algun àpat, part d’aquestes responsabilitats recau sobre vosaltres, per lo que resteu obligats a portar a terme les bones pràctiques a continuació indicades:

És responsabilitat dels usuaris que optn per dret a cuina:

Manipular els alients tal i com indica el manual de bones pràctiques higièniques que teniu en un calaix de la cuina.

Els aliments que requereixen refrigeració menys de 24 hores els heu de conservar a menys de 8ºC. Els aliments que requereixen refrigeració més de 24 hores els heu de conservar entre 0ºC i 4ºC. Els aliments congelats els hem de conservar sempre a una temperatura igual o inferior a -18ºC .

La temperatura de cocció dels aliments ha de ser d’entre els 70ºC i 100ºC. La temperatura d’ebullició dels aliments ha de ser de més de 100ºC. Els aliments que es mengen freds, els heu de servir a menys de 8ºC.

Els aliments calents els hem de servir sempre a més de 65ºC, per tant, cal que quan cuinem respectem sempre les temperatures de cocció i si detectem que els plats que preparem no arriben a la temperatura de seguretat (més de 65ºC), caldrà que fem un reescalfament fins a aconseguir-la.

En finalitzar cada àpat heu de fer  la neteja i desinfecció dels de marbres, electrodomèstics, superfícies, estris de treball i vaixella

En acabar, es la vostra obligació:

 1. Deixar en condicions higiènico- sanitàries correctes les superfícies de treball i lliures d’aliments i deixant les brosses netes i buides.
 2. Controlar visulament les temperatures de les neveres i congeladors.
 3. Netejar i desinfectar adeqüadament els marbres, electrodomèstics, superfícies, estris de treball i vaixella.
 4. Prendre les mesures adeqüades davant el tractament d’al·lèrgens i assegurar la traçabilitat dels aliments i les seves condicions.

Així mateix, teniu el dret de reclamar i formular queixa si algun d’aquests no es compleix.

 

Fiança

LA RESERVA

La diversitat de necessitats dels grups grans fan que responsabilitzar-se de la reserva sigui un acte amb compromís. Per aixó no acceptem reserva directa d’allotjament però us guardem la data mentre us decidiu i mantenim contacte i fins i tot ens encanta que ens vingueu a visitar. Per aixó en el calendari pot haver-hi dates lliures però sol·licitades. En aquest sentit si durant el temps que us decidim ens entra una petició per la mateixa data us avisarem i us donem pocs dies perquè us decidim. De la mateixa manera, si finalment declina la nostra casa, us agraïm que ens ho comuniquem.

Per norma general, qualsevol reserva és formalització mitjançant el compromís entre ambdues parts. Per confirmar la reserva de l’estada es podrà demanar una paga i senyal del 30% de l’import total a facturar i el resta del pagament és líquid a la mateixa casa quan s’arriba, fent la “FACTURA” corresponent, o bé per transferència bancària. Si s’ha fet la reserva i es cancel·la per motius justificats amb més de 30 dies, es retornarà la paga i senyal. Si es comunica amb entre 7 i 15 dies d’antelació, com a mínim es retornarà el 50% del import de la paga i senyal i si es comunica en els 7 dies anteriors a la data d’arribada, la paga i senyal podrà quedar a la nostra disposició si els motius no són de causa major i justificables. Actuarem igual en el cas d’un escurçament no justificat de l’estada.

Grups de joves menors de 20 anys

LA FIANÇA

Per grups de 10 o més persones, s’abonarà la quantitat de 5€pax i més fins a l’estada amb un mínimde 250€ en concepte de fiança com a resposta a possibles deterioraments del mobiliari i/o utensilis, instal·lacions, i equipaments de la casa o bé que falti alguna de les peces de roba (llençols, mantes, tovalloles de bany… o dels electrodomèstics de la casa. L’import d’aquesta fiança serà retornat en el termini de 2 dies laborables si es comprova que no hi ha ni danys ni desperfectes. Si es produeixen desperfectes es valoraran segons barem i es descomptaran de la fiança. En cas de que siguin superiors el client abonarà la diferència.

 

Normes interiors

Descàrregues

EstadesConsulta disponibilitat