Buscador Avançat

No trobes el que estàs buscant?
Posa't en contacte amb nosaltres i resoldrem el teu dubte.

Àrea de client

Ja tens un compte?

Política de privacitat

El Salt

Domicili: BV-1223 PK: 1,3; Mura, Barcelona

CIF: 00000000S

Telèfon: 938 025 405640 139 172

Email: adnelsalt@gmail.com

Índex

Protecció de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per EL SALT en el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen la aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de la pàgina web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a EL SALT i / o a tercers als quals els han cedit els seus drets. A aquests efectes, s’entendrà com a Lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per EL SALT per qualsevol mitjà i / o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que siguin objecte de protecció per les disposicions de les normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas l’accés a l’Lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement al més aviat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça adnelsalt@gmail.com.

 

Privacitat i Protecció de Dades

EL SALT, com a responsable de l’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal de seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un / s fitxer / s degudament inscrit / s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessaris perquè l’equip d’ EL SALT pogués:

Respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
Realitzar tota aquella prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
Proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé.
Realitzar totes aquelles activitats pròpies d’EL SALT per la present ressenyades.

EL SALT informarà d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant-li quines dades són que cal fer. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D., l’Usuari atorga consentiment inequívoc a EL SALT. perquè procedeixi a el tractament de les dades facilitades en pro dels fins esmentats anteriorment.

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase de l’tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers d’ EL SALT, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Així mateix, EL SALT es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que estableix el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’enviament de correu electrònic a adnelsalt@gmail.com o carta a BV-1223 PK: 1,3; Mura, Barcelona

 

Accés i Ús del Lloc Web

Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos d’EL SALT, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present lloc web o impedir la normal utilització o gaudi de la mateixa per part dels usuaris.

EL SALT no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de:

La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per EL SALT. a través de la seva pàgina web.
Un mal funcionament de navegador.
L’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

Enllaços a tercers

En el present lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. EL SALT no es responsabilitza ni de contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través d’el qual es té accés des del present lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web d’EL SALT que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i / o en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a EL SALT de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

 

Xarxes socials

L’informem que Tenda Online Professional està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’ EL SALT es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

EL SALT tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats productes o serveis d’ EL SALT, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El responsable de l’Arxiu es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l’usuari haurà de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

 

Compra Segura

EL SALT garanteix a tots els seus usuaris i clients la seguretat i confidencialitat de totes les dades facilitades. La recollida, emmagatzematge i transmissió d’informació personal es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús de l’protocol de seguretat SSL (Secure Socket Layers). El sistema d’encriptació SSL confereix una total seguretat en la transmissió de dades a través de la xarxa. EL SALT utilitza, per realitzar els cobraments mitjançant targetes la plataforma de pagament PAYPAL que és líder mundial de pagaments en línia.

Informació relacionada amb la resolució de disputa en línia de l’Art. 14, par. 1 de l’ODR (Regulació de resolució de disputa en línia):
La Comissió Europea ofereix als consumidors l’oportunitat de resoldre disputes en línia d’acord amb l’Art. 14, par. 1 de l’ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a web en la qual els consumidors poden intentar arribar a acords sense anar a judici relacionats amb les disputes que sorgeixin en les compres i contractes de serveis en línia.

EstadesConsulta disponibilitat